• 13/01/2012 Януари

    АНКЕТА към български младежи

  Уважаеми млади приятели, Проблемите на младите хора излизат на преден план при формиране на политиките на Европейския съюз в средносрочен и дългосрочен план. В този процес България и българското правителство се стреми да поема своите функции, да подкрепя младите хора, да създава условия за тяхното неформално образование, обучение и развитие, както и възможности за успешно реализиране на творческия и трудов потенциал на младежта. С Резолюцията на Съвета на Европа от 27 ноември 2009 г. се установи, че участието на младите хора в демократичния живот на Европа следва да бъде общ тематичен приоритет за европейско сътрудничество в периода 01.07.2011 – 31.12.2012 г. и ще бъде обсъждано в рамките на втория 18-месечен цикъл на Структурния диалог по време на Полското, Датското и Кипърско председателство. Всяка една от страните е избрала също и национален приоритет за своето председателство, следвайки общата тема. Полското председателство наблегна на сътрудничеството между младите хора от ЕС, Източна Европа и Кавказ. Датското председателство ще обърне внимание на следния специфичен приоритет: насърчаване креативността на младите хора, възможностите им за иновации и таланта им като средство за активното им участие в обществото и по-лесно намиране на работа на пазара на труда. България участва активно в представяне на препоръки, предложени от младежките организации в страната чрез национален доклад по темата, изработен на база на национално допитване до млади хора и младежки организации чрез анкета, предоставена от Европейския управителен комитет по изпълнението на структурния диалог. Настоящата анкета е част от процеса на разработване на национален доклад, свързан с проблемите на участието на младите хора в демократичния живот на Европа, което в момента е един от основните приоритети в политиките на Европейския съюз. За да може докладът действително да отрази нуждите на младите хора и младежките организации, които да рефлектират в ефективни политики на ЕС по отношение на младежкото участие в демократичните процеси, се обръщаме към Вас с молба да отделите малко време, за да отговорите на въпросите по-долу. Анкетата ще бъде използвана само за целите на провежданото допитване. Вашите отговори ще бъдат натрупани и обработени заедно с всички останали и няма да бъдат използвани самостоятелно. Моля да изпращате вашите попълнени анкетни карти в срок до 20.01.2012 г. включително на електроните пощи на експертите от отдел „Национална информационна система за младежта”: t.gesheva@mon.bg и youth@mon.bg. Благодарим Ви за отзивчивостта и отделеното време! Министерство на образованието, младежтта и науката Дирекция „Младеж”   /   виж още  

 • 13/01/2012 Януари

    АНКЕТА към българските младежки организации

  Уважаеми млади приятели, Проблемите на младите хора излизат на преден план при формиране на политиките на Европейския съюз в средносрочен и дългосрочен план. В този процес България и българското правителство се стреми да поема своите функции, да подкрепя младите хора, да създава условия за тяхното неформално образование, обучение и развитие, както и възможности за успешно реализиране на творческия и трудов потенциал на младежта. С Резолюцията на Съвета на Европа от 27 ноември 2009 г. се установи, че участието на младите хора в демократичния живот на Европа следва да бъде общ тематичен приоритет за европейско сътрудничество в периода 01.07.2011 – 31.12.2012 г. и ще бъде обсъждано в рамките на втория 18-месечен цикъл на Структурния диалог по време на Полското, Датското и Кипърско председателство. Всяка една от страните е избрала също и национален приоритет за своето председателство, следвайки общата тема. Полското председателство наблегна на сътрудничеството между младите хора от ЕС, Източна Европа и Кавказ. Датското председателство ще обърне внимание на следния специфичен приоритет: насърчаване креативността на младите хора, възможностите им за иновации и таланта им като средство за активното им участие в обществото и по-лесно намиране на работа на пазара на труда. България участва активно в представяне на препоръки, предложени от младежките организации в страната чрез национален доклад по темата, изработен на база на национално допитване до млади хора и младежки организации чрез анкета, предоставена от Европейския управителен комитет по изпълнението на структурния диалог. Настоящата анкета е част от процеса на разработване на национален доклад, свързан с проблемите на участието на младите хора в демократичния живот на Европа, което в момента е един от основните приоритети в политиките на Европейския съюз. За да може докладът действително да отрази нуждите на младите хора и младежките организации, които да рефлектират в ефективни политики на ЕС по отношение на младежкото участие в демократичните процеси, се обръщаме към Вас с молба да отделите малко време, за да отговорите на въпросите по-долу. Анкетата ще бъде използвана само за целите на провежданото допитване. Вашите отговори ще бъдат натрупани и обработени заедно с всички останали и няма да бъдат използвани самостоятелно. Моля да изпращате вашите попълнени анкетни карти в срок до 20.01.2012 г. включително на електроните пощи на експертите от отдел „Национална информационна система за младежта”: t.gesheva@mon.bg и youth@mon.bg. Благодарим Ви за отзивчивостта и отделеното време! Министерство на образованието, младежтта и науката Дирекция „Младеж”   /   виж още  

 • 05/12/2011 Декември

    Международен ден на доброволеца – 5 декември

  Пети декември е Международният ден на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН. По това време световната организация кани правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им. На днешния ден отдаваме почит към хората, които с безвъзмездния си труд помагат за подобряване на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ. Едва 6% от българите са полагали доброволен труд. Страната ни е сред четирите страни в Европа, в които доброволчеството е под 10 на сто, но има оптимизъм за в бъдеще. Тези данни съобщи еврокомисарят преди дни Кристалина Георгиева по време на конференция на Европейския тур на доброволчеството в столицата. Данните от изследването са на Европейската комисия. Според еврокомисар Георгиева доброволчеството е заложено генетично у българина, но трябва да бъде събудено. По думите й един път човек да стане доброволец, той остава такъв за цял живот. По повод Международния ден на доброволеца, в София от 12 ч. в „Сити център София”, ще започне подреждането на най-дългото послание на доброволците в света. Очаква се над 200 младежи – доброволци, да се включат в сътворяването на общо есе, посветено на темата: „Мисия доброволец”. Събирането и подреждането на отделните букви от съдържанието на есето в Сити център София ще продължи до 17.30 ч. Очаква се дължината на целия текст да надхвърли един километър. Българският опит за рекорд за книгата „Гинес” ще бъде отбелязан с музикални изпълнения, като началото на забавната програма е в 17.30 ч. Повече от 2 часа звезди на българската поп-музика ще свирят и пеят за участниците в проявата, която е в партньорство със Сити център София (бул. „Арсеналски” 2). Инициативата за Международния ден на доброволеца е по идея на Министерството на образованието, младежта и науката съвместно с Националния център “Европейски младежки програми и инициативи”. Реализирането на идеята ще бъде опит да се кандидатства за Книгата на рекордите „Гинес” в категория – „Най-дълго послание”. /   виж още  

 • 18/11/2011 Ноември

    Годишна отчетна среща на МФПМВ

  На 9 декември 2011г. /петък/ от 13 ч. в зала „Концертна” на база „Младежки дом” ще се проведе Годишна отчетна среща на Младежкия форум за партньорство с местната власт. За нас, вашето участие е изключително важно. Очакваме по двама представители от организация. Потвърдете участието си до 21 ноември (понеделник) на varnanamladite@gmail.com.   /   виж още  

 • 15/07/2011 Юли

    Наградените разкази в конкурса „Разказ на младежка тема”

  За четвърта поредна година дирекция „Младежки дейности и спорт”, община Варна провежда конкурса „Разказ на младежка тема”. С всяко следващо издание интересът към конкурса расте. Тази година се получиха  над 350 разказа от цялата страна.  /   виж още  

 • 05/05/2011 Май
 • 08/03/2011 Март

    Покана за представяне на предложиения по програма "Младежта в действие"

  Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се подпомогнат проекти, които насърчават сътрудничеството в младежкия сектор между държави по програмата „Младежта в действие“ и държави партньори, които не са съседни на Европейския съюз (държави, които са подписали споразумение с Европейския
  съюз, отнасящо се до младежкия сектор). Чрез настоящата покана се предоставят субсидии за проекти. /   виж още  

 • 18/02/2011 Февруари

    Мрежа OTLAS: Нова възможност за намиране на партньори по програма "Младежта в действие"

  Младежките организации, които търсят партньори за проекти по програма „Младежта в действие", вече не трябва да поддържат многобройни регистрации в различни интернет страници и бази данни. /   виж още  

 • 18/10/2010 Октомври

    Информационен портал за неправителствените организации в България

  За портала Порталът е част от двугодишен проект за създаване на най-пълната и актуализирана онлайн база данни на българските неправителствени организации, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Изпълнява се от Българския център за нестопанско право в партньорство с Фондация ПАЦЕП.   /   виж още  

 • 31/03/2010 Март

    Информационен портал за българските НПО

  Български център за нестопанско право и  фондация „ПАЦЕП”  организираха презентация на „Информационен портал за българските НПО” - www.ngobg.info . Порталът е част от двугодишен проект, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust). Изпълнява се от Българския център за нестопанско право в партньорство с Фондация ПАЦЕП и представлява най-актуалната онлайн база данни на неправителствените организации в България. Целта му е да осигури възможност на неправителствените организации да запознават обществеността със своите инициативи, да предоставя информация от България и света за събитията в гражданския сектор, както и за възможности за работа, доброволчество и партньорство. /   виж още  

Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close