Сдружение с нестопанска цел „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” - Варна

  • НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  • 24.01.2012 г.
Сдружение с нестопанска цел „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” - Варна

Сдружение с нестопанска цел „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” - Варна

Варна 9000, ул.”Георги Живков”30, тел. 052/615 430;факс: 052/618 838;

e-mail:nkirjakova@abv.bg;GSM 088 8263 439

Сдружение „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”-Варна

Сдружение „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”-Варна е учредено на 25 януари 2005 г. Вписано е с Решение 902/02.02.2005 г. по фирмено дело 324 на ВОС. Опитът на добре подготвения човешки ресурс, защитил и реализирал  21 проекта до момента на учредяването, помогна за активното начало на работата в Сдружението.

Визията на Сдружение „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” е приобщаване на гражданското общество, изградено върху демократични отношения   между граждански организации, институции и местна власт, към  голямата европейска общност.

Мисията на Сдружение „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”  е да работи по насърчаване, развиване и поддържане процеса на евроинтеграция сред членовете на гражданското общество.

Основни Цели на Сдружението:

Развиване и утвърждаване на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, екологията, техниката, технологиите и спорта сред членовете на гражданското    общество. Успешно интегриране на лицата в неравностойно положение - социално слабите, хората с увреждания и лицата, нуждаещи се от грижи.

Целеви групи на организацията:

Групи млади хора, хора от третата възраст,  лица в неравностойно положение – деца от ДДЛРГ и специализирани училища; социално слаби и хора с увреждания; лица, нуждаещи се от грижи.

Сдружение „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” притежава 2 Лиценза от „Държавна Агенция за Закрила на Детето”  за предоставяне на социални услуги за деца и младежи: „Център за социална рехабилитация  и интеграция” на деца и „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца”.

Направления за работа:

●      Правна защита и медиация.

●      Рехабилитация и социална интеграция.

●      Гражданско образование, младежки дейности и спорт.

●      Обществено здравеопазване.

●      Екология и научни изследвания.

●      Музика, изкуство, култура.                                          

От създаването ни през 2005 г. до настоящия момент имаме реализирани 31 проекта. С предоставянето на комплексни, необходими, интегриращи социални услуги в общността, създаваме условия за социалното включване на групи в неравностойно положение. От м. март 2005 г. в продължение на 4 години Сдружението предлага в предоставените от Дирекция „Младежки дейности и спорт”  „Концертна зала” и други помещения комплексни социални услуги: образователни услуги, психологическа подкрепа, юридически консултации, арт-терапия в различни направления, еко-образование и др. От 2009 г. предоставяме социални услуги в създадения в рамките на европейски проект /по Програма ФАР 2006/ „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца в неравностойно положение. Тези услуги извършваме в общински помещения, които ремонтирахме, оборудвахме и обзаведохме съгласно изискванията за работа с деца. Средата е архитектурно достъпна в съответствие с   Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. От 2010 г. услугата е делегирана от държавата дейност.

В процеса на присъединяване и след приемането на България в ЕС нашето внимание е насочено приоритетно към деца в неравностойно положение – деца и младежи от  специализирани институции; деца и младежи с увреждания; деца и младежи от малцинствените общности, хора с увреждания. Особено внимание обръщаме и на междукултурния диалог. Организираме големи обществени прояви (национални срещи, представления, изложби, концерти, дискусии и др.), в които участват както деца и младежи от специализираните институции, деца и младежи с увреждания, деца и младежи от етническите общности и др., така и доброволци от училища и различни състави– ВТГ „Г.С.Раковски”, ЕСПУ „Гео Милев”, ЕСПУ „П. Яворов”, НУИ „Д.Христов”, НГХНИ „К.Преславски”; университети и др. По този начин влияем върху промяна на нагласата към Другостта.

Създадените продукти от реализираните социални услуги (театрални постановки, концерти, изложби от изработени предмети, творчески срещи, дискусии по проблемите на различието, на младите хора в неравностойно положение и др.), представяме в „Концертна зала” на „Младежки дом”; на голяма сцена – зала 1 на ФКЦ; в зала „Пленарна”, зала „Варна”, „Клуб-ресторант „Варна” на Община Варна; в „Тракийски дом”, на открити сцени, в различни зали в региона и в страната.

Представителите на Сдружението работят в партньорство с повече от 30 организации и институции, с които поставихме начало на много самостоятелни и партньорски инициативи:

●      Ежегодна „Национална литературна среща” (5 години поред) за творци с увреждания от Варна и страната.

●      Ежегоден празничен концерт „Коледни мечти” (5 години поред) с деца и младежи от институции и специализирани училища във Варна.

●      Ежегоден благотворителен концерт „Заедно на Коледа” за хора в тежко социално положение съвместно с Областен Съвет на БЧК, детски и младежки художествени състави (6 години поред).

●      Ежегодна инициатива „С надежда и обич от деца за деца” (3 години поред) съвместно с Областен Съвет на БЧК за деца в неравностойно положение.

●      Младежки фестивал с национално участие „Изкуство без граници” (2 години поред), който през 2009 г. се превърна във фестивал „Пъстра дъга.

●      Ежегодни участия в местни, национални и международни прояви.

●      Семинар с международно участие „Европейски социални практики и мястото на Варна в Европейската общност” (с представители на НПО от побратимения град Дортрехт).

●      Семинар с национално участие „Роля на партньорството с местната власт за решаване проблемите на хората с увреждания”.

●      Партньорски проект „Зрящи очи”с холандци от Фондация „Zinderogen” и Областна администрация - Варна, насочен към социално-слаби хора със зрителни затруднения от различни целеви групи: хора от етнически общности, деца в неравностойно положение, затворници.

●      Национален партньорски проект с Фондация С.Е.Г.А. и с представители на 13 общини – провеждане на концерт „Варна – младежка столица на култура и толерантност”.

●      Работа с млади хора в неравностойно положение в Театрална Младежка Формация „КОЙ СЪМ АЗ”. Резултат от успешните дейности са получените 8 грамоти, 7 дипломи и 4 награди.

●      Работа с деца и младежи от институции, специализирани училища и етнически общности за развиване на дарованията им и представянето им  на сцена.

За множеството благотворителни дейности, концертни и други значими обществени прояви, Сдружение „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ” беше номинирано за „Благодеятел на годината 2007”. Номинацията се присъжда от Фондация „Благодеятел” на национално ниво.

Председател: Нели Кирякова

Варна 9000, ул.”Георги Живков”30, тел. 052/615 430;факс: 052/618 838;

e-mail:nkirjakova@abv.bg;GSM 088 8263 439

 


 

 

 
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close