Младежки информационен доброволчески център - Варна

 • НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • 30.01.2012 г.
Младежки информационен доброволчески център - Варна

Младежки информационен доброволчески център - Варна

Сдружение “Младежки информационен доброволчески център” – Варна е създадено в края на 2005 г. Екипът е изграден от младежки работници с богат опит, голяма част от които са участвали като доброволци в различни европейски държави. 


 Инициативите за полагане на доброволен труд в България след настъпването на демократичните промени имат кратка история. След 1990г. се предприеха редица действия и инициативи на местно, регионално и национално ниво за популяризиране на доброволчеството. В много общини в България работят успешно младежки нестопански организации, които ангажират младите хора за участие в различни инициативи и проекти. За съжаление те не винаги постигат устойчиви резултати, особено тогава, когато не си партнират с местните власти и липсва разбиране от страна на обществеността.Традиционно понятието “доброволна дейност” или “доброволец” се свързва със свободното и безвъзмездното предоставяне на услуги и труд. Доброволният труд обучава и мотивира младите хора, като им предлага възможности, които им помагат да дадат най-доброто от своите способности и да развиват своите умения, в полза на себе си и на обществото. Предоставяйки информация, обучавайки младите хора на редица умения, предавайки ценен опит, доброволният труд окуражава младите хора да изявяват себе си и да постигат резултати, които засягат техния собствен живот, както и живота на другите и общността.

Сдружение “Младежки информационен доброволчески център” – Варна е създадено в края на 2005 г. Екипът е изграден от младежки работници с богат опит, голяма част от които са участвали като доброволци в различни европейски държави. Основните цели,на Сдружението са:

 1. Да съдейства за повишаване на гражданското самоосъзнаване и насърчаване участието на младите хора в процеса за вземане на решения на местно ниво;
 2. Да подкрепя инициативи за развитие на доброволчеството;
 3. Да публикува обучителни материали, статии и анализи по въпросите на доброволчеството;
 4. Да набира и обучава младежи доброволци;
 5. Да оказва техническа подкрепа и консултира организации работещи с доброволци;
 6. Да работи за опазване и възстановяване на околната среда;
 7. Да съдейства за повишаване на здравната култура и подобряване на здравното състояние; Да осъществява връзка с други неправителствени организации и институции в страната и чужбина, с цел обмяна на опит и взаимно сътрудничество за осъществяване целите на Сдружението.

Основните ни дейности са насочени към:

 1. Изграждане, поддържане и популяризиране на младежки информационен доброволчески център на територията на града;
 2. Подпомагане, създаване и адаптиране на прилагането на ефективни методи за работа с доброволци;
 3. Създаване и поддържане на система за наблюдение на нагласите и нуждите на обществеността от полагане на доброволен труд, идентифициране на области и възможности за осъществяване на ефективен доброволен труд;
 4. Действия като активен посредник между организации/институции, приемащи доброволци и желаещите да полагат доброволен труд;
 5. Съдействие за законодателното уреждане на условията и формите за полагане на доброволен труд в Република България;
 6. Осигуряване обучение и допълнителна подготовка на младежките лидери – подобряване на работата и усъвършенстване на знанията и уменията на младежките представители по отношение на участието им в механизмите за взаимодействие с организациите работещи за посрещане и изпращане на доброволци;
 7. Разработване механизми и информационни канали за права и обратна връзка между младите хора и техните представители и организациите работещи по различни доброволчески програми на местно , национално и международно ниво;
 8. Осъществяване обмен на информация за дейността на сродни структури от цялата страна и чужбина и разпространяване на натрупания досегашен опит по реализирането доброволчески проекти и инициативи.

Сдружението има натрупан богат опит в разработването, изпълнението, мониторинга и отчитането на проекти по Европейски програми. Приоритет в работата ни са посрещането и изпращането на доброволци по дейност 2 - "Европейска доброволческа служба" на програма "Младежта в действие" на ЕС. През 2011 г. Сдружението реализира най-значимия проект в историята на ЕДС за България, посрещайки 24 доброволеца от 6 европейски държави. МИДЦ работи и по националната програма на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" (НЦЕМПИ), като вторият във Варна Младежки информационно - консултантски център, структуриран на територията на читалище "Отец Паисий" (бивше Маяковски), където е и офисът на Сдружението. Проектът ще се изпълнява за трети път в последните 5 години и ще трае до края на 2013 година. Почти ежегодно МИДЦ получава финансиране по  програма "Младежки проекти" на Община Варна, което подпомага успешното реализиране на голям брой младежки инициативи и идеи.

Сдружението е регистрирано в Министерството на правосъдието, като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Лицензирани сме към Агенцията за социално подпомагане за извършване на определен набор от социални услуги.

Председател на Управителния съвет и представляващ Сдружение "МИДЦ" - Боян Боянов

 За контакти: гр. Варна, ул. "Братя Бъгстон" 12 А, НЧ "Отец Паисий"

Тел. и факс: 052/468-461 ; мобилен: 0898/445-870
E-mail: midc@mail.bg сайт: http://varna2.mikc.bg 

 


 
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close