Фондация SOS семейства в риск

 • НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • 30.01.2012 г.
Фондация SOS семейства в риск

Фондация „SOS-семейства в риск”-Варна

 Фондация “SOS-семейства в риск” развива дейности по превенция на домашното насилие и защита и подкрепа на жертви на домашно насилие от 1998 г.

Фондацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица  с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието.


Целевите групи, с които работи Фондация “SOS–семейства в риск” включват:

 • Жени и деца, жертви или в риск от насилие, трафик на хора в т.ч. експлоатация и дискриминационни практики
 • Деца и млади хора от социални институции
 • Жени и мъже, предлагащи комерсиални сексуални услуги
 • Професионалисти от помагащите професии

Фондация “SOS–семейства в риск” е регистрирана в Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на две  социални услуги за пострадали от насилие “Център за социална рехабилитация и интеграция” и “Кризисен център” и притежава Лиценз от Държавната агенция за закрила на детето за социални услуги за деца.

 

Организацията управлява и подддържа социални услуги в четири центъра, както следва:

 

I. Центърът за социална рехабилитация и интеграция развива дейности в две програми:

Програма

“Възстановяване и защита”

 • Телефонно кризисно консултиране
 • Психологическо консултиране
 • Психотерапия
 • Фамилна терапия
 • Групи за взаимопомощ от жени, преживели домашно насилие
 • Информационно-разяснителни консултации по Закон за защита срещу домашно насилие (ЗЗДН)
 • Помощ при изготвянето на  молби по ЗЗДН
 • Издаване на удостоверение за ползвани социални услуги
 • Изготвяне на психологическо становище, във връзка със защита по ЗЗДН
 • Представителство във ВРС
 • Юридически консултации по ЗЗДН, ЗЗД, ГПК и НПК
 • Социално застъпничество
 • Насочване към институции, доставчици на социални услуги, правозащитни организации и др.

Програма

“Превенция и застъпничество”

 • Превантивно-обучителна програма, съдържаща модули за превенция на насилие, трафик, дискриминация и др.
 • Програма за овластяване, съдържаща модули за социални умения, човешки права и др.
 • Обучения за професионалисти от помагащите професии, полицейски служители, съдии и др.
 • Кампании сред широката общественост
 • Застъпнически и кампании
 • Изследователска и издателска дейност

 

II. Кризисен център за пострадали от домашно наслие.

Центърът е държавно делегирана услуга с капацитет 10 места, в който се развиват следните дейности:

 • Кризисно настаняване и удовлетворяване на ежедневните потребности от подслон, храна, облекло за периода на престоя
 • Кризисна интервенция
 • Психологически консултации
 • Социално посредничество и застъпничество (придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор/промяна на личен лекар,съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа и др.)
 • Подкрепа и помощ в процеса на обучение и училищна подготовка
 • Правни консултации и процесуално представителство при водене на дело по Закон за защита срещу домашното насилие
 • Индивидуална и групова превантивна работа по темите: домашно насилие; сексуално насилие; училищно насилие; трафик на хора; рисково сексуално поведение; дискриминация и човешки права; вредна употреба на психоактивни вещества
 • Индивидуална и групова работа за овладяване на комуникативни умения, умения за търсене на работа и представяне пред работодател
 • Организация на свободното време

 

III. Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора.

Приютът се финснсира от Националната комисия за борба с трафика на хора, помещава се в общинска собственост и функционира с подкрепата на МКБТХ и Община Варна, респ. Дирекция „Превенци”. Основните дейности са аналогични на тези в Крисизния център.

 

IV. Здравно образователен център за уязвими групи по отношение на придобиване на ХИВ инфекция и други полово преносими инфекции.

Центърът е създаден и се финансира в рамките на Национална програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” от Министерство на здравеопазването със средства от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Планира се да започне фактическо предоставяне на услуги от средата на 2012 година.

 

Контакти:

Тел:     052 609 677

Факс    052 613 830

E-mail: sos@ssi.bg

            sfda@mail.orbitel.bg

            www.sos-varna.org
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close