Фондация "Деца на Балканите"

  • НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  • 02.05.2009 г.
Фондация

Правен статут юридическо лице с нестопанска цел

Предмет и дейност - Да подпомага етнокултурния диалог и сътрудничество на младите хора чрез реализиране на проекти в областта на неформалното образование и европейската интеграция

Официален адрес Варна, кв. Младост, бл. 150 вх. 9, ап. 3

Адрес за кореспонденция Варна, кв. Младост, бл. 150 вх. 9, ап.3

Телефонен номер 052/ 74 29 89 911 179

Номер на факс 052/ 74 29 89

Електронна поща bаlkаnkids@gmail.com

Лице за контакти Антоанета Попхлебарова

Реализирани проекти в периода 2005 – 2008 г.

 

“Да изчистим “тревата” пред вратата”

№Д-5-9200/681/-2005

Източник на финансиране Община Варна, Дирекция “Младежки дейности и спорт”

Бюджетна линия Превенция на употребата на ПАВ

Основни дейности и резултати по проекта по проекта Първична превенция на наркомании сред 350 ученици от пети и шести клас на ОУ «Антон Страшимиров», ОУ «Черноризец Храбър» и СОУ «Гео Милев», Варна по метод връстници обучават връстници. Създаване на екип в училищата партньори; обучение на доброволци в клубовете; лекции, беседи, интерактивни дейности по превенция; изложба от постери, комикси и колажи по темата. Мониторинг и презентиране пред обществеността на резултатите от дейностите.

 

Източник на финансиране Община Варна Дирекция “Младежки дейности и спорт”

Бюджетна линия Превенция на употребата на ПАВ

Основни дейности и резултати по проекта по проекта Първична превенция на наркомании сред 620 ученици от пети, шести и седми клас на на ОУ «Антон Страшимиров», ОУ «Черноризец Храбър» и СОУ «Гео Милев», Варна с активно включване на доброволци от клубовете, родители и местната общност.

Следващ етап в превантивната дейност с включване на ученици от седми клас, обучени по програмата от предходната година и активно въвличане на родители и местната общност. Организиране на изложба. Мониторинг на проекта. Презентиране пред обществеността на резултатите от дейностите.

 

 

 

Наименование на проекта “Първична превенция на употребата на психоактивни вещества.”

№Д-79 200 / 57 б/ 31. 05. 2007

Източник на финансиране Община Варна Дирекция “Младежки дейности и спорт”

Бюджетна линия Превенция на употребата на ПАВ

Наименование на проекта Първична превенция на употребата на психоактивни

вещества.

Основни дейности по проекта Работа със 656 ученици от пети, шести и седми клас на на СОУ “Гео Милев”, ОУ “Черноризец Храбър” и ОУ “Антон Страшимиров по превенция на употребата на психоактивни вещества и рисково поведение.

Обучение на 30 нови доброволци в младежки клуб.

Работа с 235 родители на ученици от VІІ клас от училищата-партньори.

Период на изпълнение

Юни – Октомври 2007

 

Наименование на проекта Първична превенция на употребата на псиоактивни вещества от ученици в V, VІ и VІІ клас

Д - 8 - 9200 / 530 / от 26. 05. 2008

Източник на финансиране Община Варна Дирекция “Превенции ”

Бюджетна линия Превенция на употребата на ПАВ

Основни дейности по проекта Работа със 612 ученици от пети, шести и седми клас на на СОУ “Гео Милев”, ОУ “Черноризец Храбър” и ОУ “Антон Страшимиров по превенция на употребата на психоактивни вещества и рисково поведение.

Обучение на 51 доброволци в младежките клубове.

Работа с 183 родители на ученици от VІІ клас от училищата-партньори.

Участие на лектори и модератори при реализиране на дейностите. Развитие на екипна мрежа в училищата партньори. Работа с доброволците от клуб. Партньорство с местната общност. Мониторинг на проекта.

Период на изпълнение

Юни – Октомври 2008

 

Наименование на проекта „Моят клуб – моята врата към света”

BG 051PO – 001 / 07 / 4.2. – 01 / 4

 

Източник на финансиране МОН ”Структурни фондове на Европейския съюз»

Бюджетна линия Програма „Развитие на човешки ресурси”

Основни дейности по проекта Създаване и развитие на два британски и един немски културен клуб в 8 СОУПЧЕ “Ал. С. Пушкин”, Варненската търговска гимназия “Г. С. Раковски” и Професионалната гимназия по икономика “ Д-р Иван Богоров”и провеждане на презентации в широк кръг от теми, състезания включително с участието на родителите, спортни турнири, излети, олимпиади, срещи с англо и немскоговорящи, онлайн контакти с други клубове по света, участие в международни младежки форуми.

 

Период на изпълнение Юни 2008 – Ноември 2009

 

Реализирани дейности за периода 2005 – 2008 г.

 

№ Дейност/период на реализация Кратко описание

1. Хепънинг “Да изчистим “тревата” пред вратата” Февруари - юни 2006

Среща на участниците в клубовете за превенция създадени от фондацията в два квартала на града в състезание с екипа от Клуба на знаещите по темите превенция на тютюнопушене, алкохол и психоактивни вещества. Пътуваща изложба от постери, комикси и колажи по темата.

Конкурс за графити в ОУ «Черноризец Храбър».

2. Balkan Children Parliament

Скопие 2005 Фондацията стана учредителен член на Балкански Детски Парламент – форум за изява на децата в дух на европейско сътрудничество и толерантност.

3. Обиколката на Домата Мутант

национална кампания против

генно-модифицираните храни и в подкрепа на органичното земеделие

август 2006

Пиеса “Чичковите червенотиквеничковчета” – изпълнена от доброволци на фондацията по техен сценарий пред широка публика в подкрепа на Европейската обиколка на Домата Мутант, кампания на сдружение за устойчиви екологични решения “Агролинк”

 

4. “Euroteens Meeting”

Дъблин

юни 2006

Участие на трима от най-изявените доброволци от фондацията в международен форум за интеграция на младежите в ЕС – Дъблин, Ирландия, организиран от Движение “Европейска младежка солидарност”

 

5. Еuroteens Camp

Виена

май 2005

май 2007

Екип от доброволци на фондацията – 16 ученици от 14 -17 години участваха в международен еколагер във Виена, организиран от Фондация “Зеленият остров” – Австрия.

Децата представиха България с измислен от тях след анкета с връстници рап на английски език “Българският топ тен” за десетте най-интересни неща свързани със страната ни. Рап песента се оказа много популярна и се разпространи и в други училища

6. Danubeteens Camp

Виена

Юни 2005

Юни 2007

Еколагер във Виена,,организиран от Фондация “Зеленият остров” – Австрия събрал участници от страните по поречието на река Дунав. Участие на осем младежи от фондацията в творчески работилници за екология, работа в екип и толерантност към различията. Занятията се провеждаха на английски и немски език.

 

7. Eurokids Camp

Виена

Май 2006

Партньорски проект на фондацията и Движение “Европейска Младежка Солидарност” за възпитание на екологично мислене и позитивен европейски светоглед сред деца 11 – 14 години. Еколагер на палатки във Виена, спонсориран от Общината на Виена.

 

8. Еuropean Youth Forum

Berlin

Август 2006

Участие в международен проект “Всички равни – всички различни”,насочен към преодоляване на предразсъдъците, расовата дискриминация и нетолерантност.

 

9. ENOA workshop

Банкя 2006

Словения 2007

Участие в семинар за аниматори –обучение за привличане и задържане на интерес и поощряване на активно градивно поведение сред младежите. Фондацията е член на Европейската Верига на Аниматорите.

 

10. 4ЕC Conference

Виена

Септември 2005

Септември 2006

Септември 2007

Конференция за обучение на преподаватели по неформално екологично образование. Международен проект спонсориран от Общината на Виена и Европейската комисия.

 

 

 


 

 

 

 
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close