Фондация

  • НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  • 24.01.2012 г.
Фондация

 

 

ФОНДАЦИЯ "РАДОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

Офис: гр.Варна, бул. „Вл. Варненчик”, бл.29, вх.А – партер

тел. ++359 /52/ 73 14 82, 0878/ 27 27 45

e-mail: radost.varna@abv.bg

 

 Фондация „Радост за нашите деца” е създадена през 2004 година като неправителствена организация в обществена полза. Тя работи активно за интеграцията на децата със специални нужди във Варна.


Основни дейности на организацията са:

 • обучения/консултиране

обучаваме и консултираме  социални асистенти на деца, педагози от общообразователните учебни заведения, родители, доброволци и стажанти; консултираме изграждането на достъпна архитектурна среда (рампи за хора в инвалидни колички, асансьори, ремонти, учебни помагала и др.

 • мониторинг на потребностите

изготвили сме и актуализираме подробно описание на потребностите на децата и техните родителите, съобразно вида на затруднението (увреждането) и възрастта; анализираме наличните социални услуги във Варна (и в цялата страна) и тяхната полезност, предлагаме разкриване на нови социални услуги в различни общини

 • благотворителна дейност

организираме и провеждаме благотворителни акции, обслужваме дарители като ги съветване къде да насочат даренията си

 • инициираме промени в законодателството за подобряване живота на хората с увреждания

 • провеждаме инициативи за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания

 • социални дейности

създаваме и развиваме социални услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция, Клуб за родителска взаимопомощ и др.

 • предоставяне на социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности.

 

От 2005 година Фондация „Радост за нашите деца” успешно създаде и управлява  Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности  „Радост”. Той се посещава от 60 деца - от 3 до 18 години със специални образователни потребности. Основната група са деца с ТЕЛК или ЛКК – становище.

 Екипът включва специални педагози /начална и предучилищна педагогика; прогимназиална и гимназиална педагогика/, психолози, логопеди, социален работник, трудотерапевт, арттерапевт и специалист сензорна-моторна интеграция, организатор спортно-развлекателни дейности  и др., които работят както с децата, така и с техните родители.

Дейностите са в няколко направления:

  • обучение на децата със СОП (самообслужване и ежедневни дейности, заобикалящият ни свят, общуване с другите)
  • индивидуална терапия на децата със СОП
  • творчески занимания за децата – приложни дейности /арт терапия; трудотерапия/, музикални и танцови занимания и др.
  • подкрепа на образователния процес на децата със СОП – подобряване екипната работа между социалния асистент, учителите, ресурсните учители, директора, родителя, ученика
  • консултиране и подкрепа на родителите – информиране, съвети от специалисти, посредническа дейност, групи за родителска взаимопомощ и др.

Екипът на Центъра е успял да реализира (ще реализира и за напред) социалната услуга потакъв начин, че тя да осигурява на семействата една изключително важна и градивна услуга за развитието на техните деца.

Телефон и лице за контакти:

Директор на ЦСРИ „Радост” – Силвия Димова

Председател на УС: Светлана Дякова

Тел: 052/73 14 82, 0878/ 27 27 45

 

 
 
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close