Сдружение на младите психолози в България

  • НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  • 02.05.2009 г.
Сдружение на младите психолози в България

9010, Варна, ул. „Никола Козлев” 5, тел/факс: 052 300 100

Мисията ни е Да повишим качеството и имиджа на психологията в България

Нашите цели:

Утвърждаване позициите на психологията като ключова наука в полза на обществото. Организиране на семинари, курсове, лекции и тренинги. Запознаване на широката общественост с дейността на дружеството и в частност с работата на психолозите. Популяризиране на грижите за психичното здраве като също толкова важни, колкото тези за физическото. Информиране на обществото относно отговорностите и сферата на дейност на психолога. Грижа за бъдещето на младите хора, чрез тяхното подпомагане в процеса на професионалното им усъвършенстване и реализация Защита на професионалните интереси на психолозите и студентите по психология, съдействие за решаване на въпроси отнасящи се до професионалните им проблеми. Повишаване качеството и имиджа на психологията в академичните общности. Експертна и методическа помощ в различни сфери на обществения живот, където психологията има своето място социална сфера, образование, здравеопазване, бизнес, култура, спорт, политика и други. Подпомагане публикационната активност на младите психолози чрез издаване на собствени печатни издания и поддържане на он-лайн библиотека. Постигане и потдържане на европейските стандарти в следните сфери на обществен живот: социалната, научнообразователната и културната. Взаимодействие с други неправителствени организации в страната и чужбина и всички дейности, които не противоречат на законите на Република България.

Предмет на дейност:

Предоставяне на всякаква информация относно възможностите за професионални изяви на младите специалисти-психолози и студентите по психология. Реализиране на конкретни стъпки за защита интересите и правата на младите психолози. Организиране на мероприятия подпомагащи професионаното усъвършенстване; тренинги, семинари, конференции, дискусии по актуални проблеми и др. в областта на психологията, обществените и хуманитарните науки. Осигуряване на контакти и сътруднечесво с други професионални и обществени съюзи, движения и групи имащи отношение към целите и задачите на СМПБ. Участие и реализиране на проекти с научно-изследователска и обществена значимост – самостоятелно или в сътруднечество с други организации, институции и специалисти. Развитие на активна международна дейност за приобщаване на младите психолози, в частност и на младите хора като цяло към европейските и световни професионални и граждански общности. Разработване и реализиране на идеи в подкрепа на гражданското общество в Република България. Подпомогане на младите хора в България в личната и професионалната им реализация. Реализиране на дейности в сферата на психичното здраве, консултирането, превантивната дейност, образованието, социалното подпомагане и други в услуга и помощ на обществото.

 

Нашият опит от спечелени проекти:

1. Проект “Проучване и анализ на нарушения в психосоциалното развитие на деца на територията на община Девня” – ОДЗ “Детелина” – обхват 75 деца от 3 до 7 годишна възраст

2. Проект “Проучване и анализ на рискови фактори при деца и младежи” гр. Девня – обхват 635 деца и младежи

3. Проект “Проучване и анализ на рискови фактори при деца и младежи” област Варна– обхват 2000 деца и младежи

4. Проект “Младежки пролетен фестивал”

5. Проект “Варненските млади психолози на европейско ниво”- Община Варна, Дирекция “Младежки дейности и спорт”

6. Проект “Мултиспектърна превенция на зависимости” ”- Община Варна, Дирекция “Превенции”

7. Проект “НПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво”- ОПАК

8. Проект “Център дневна грижа за възрастни хора с физечески увреждания в община Девня” – ФАР

Сдружението притежава лицензи от :

Държавната агенция за закрила на детето

Министерство на труда и социалната политика

- Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и възрастни

- Дневен център за възрастни

Петя Събева - председател

Тел/факс: 052 300 100

Е-mail: psychologybg@abv.bg

Web site: www.psychologybg.com

 

 


 

 

 

 

 
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close