Приятели на природата и животните

  • НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  • 02.05.2009 г.
Приятели на природата и животните

9010, Варна, ул. Никола Козлев №5

Цели:

Да участва и съдейства за осъществяването на Националната екологична и природозащитна политика в сътрудничество със сродни обществени организации и независими движения, които работят в сходни области на СППЖ. Във връзка с това СППЖ ще участва в различни форми за консолидиране, координиране и съгласуване на природозащитната и други дейности касаещи околна среда за подобряване и по-високо качество на жизнената среда за сегашните и бъдещите поколения на Р. България. Да осъществява активна образователна и възпитателна дейност сред населението и особено сред младежта и децата за формиране на любов и грижливост към природа и животните; разпространява екологични знания, природозащитна просвета и информация за състоянието на природата и околната среда, с цел повишаване културата, съзнанието и морала на обществото.Участва конструктивно в обсъждането и формирането на националната и регионална екологична политика; в подготовката на нормативни документи; в разработването на комплексни програми, екологични проекти , независими екстпертизи и експертни оценки. Разработване на програми и мероприятия за разясняване на българското законодателство, свързано с опазване и защита на животните и природата, както и практическото приложение на текстовете, регламентиращи правата за защитата и хуманно отношение към животните.

Осъществява самостоятелно или съвместно с други екологични организации действен контрол за oпазване на природозащитното законодателство свързано с опазване на: биологичното разнообразие в защитените територии и в различна степен повлияни от човека горски екосистеми, агроценози, водни басейни и урбанизирани територии; чистотата на въздуха, водата, почвата, селскостопанската продукция както и другите природни ресурси на страната. Съдейства за опазването, възстановяването и обогатяването на природната среда и животинското разнообразие, за разширяване обхвата на обществените природозащитни и екологични инициативи, за осигуряване на екологосъобразно природоползуване и устойчиво развитие на икономиката и стопанските дейности. Пропагандиране в обществото принципите за хуманно отношение към животните; опазване на защитените животни от изтребление; намаляване популацията на бездомните животни; спиране унищожаването и малтретирането на животните; ограничаване съществуването на болни и агресивни животни в жилищните райони;

провеждане масова дезинфекция и дезинсекция на околната среда; подготовка, издаване, публикуване, размножаване и разпространение на зооинформация, зоомероприятия, призиви за финансова помощ и доброволен труд; разработване на научни и приложни проекти за помощи от фондации, асоциации, организации и съюзи в страната и чужбина.

Да съдейства за осъществяването на принципите на устойчивото развитие, както и да подкрепя интеграцията в международните инициативи в областта на екологията и биоразнообразието. Да подпомага укрепването и развитието на предприемачеството и благоприятната бизнес среда, спазвайки принципите за съхранение на био и еко равновесието. Да подпомага за интеграцията на гражданското общество в проблемите на биоразнообразието и неговото опазване. Да осъществява младежки дейности и инициативи.

 

Дейности:

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество, отнасящи се до закрила и опазване на цялото разнообразие от растителни и животински видове, подпомагане на животните изпаднали в беда, настаняването им в приюти или ветеринарни кабинети за лечение, подпомагане за интеграцията на гражданското общество по проблемите на биоразнообразието и неговото опазване, защита на околната среда, водене на научнообоснована, екологосъобразна политика за опазване и устойчово развитие на природата и околната среда в България.

 

УПРАВИТЕЛ: КРАСИМИРА ПЕТКОВА

Тел: 0888 951 387

e-mail: sppj@abv.bg

Web site: http://naturefriends.info/bg/

 

 

 


 

 

 

 

 
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close