Сдружение Владислав Варненчик

  • НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  • 02.05.2009 г.
Сдружение Владислав Варненчик

Цели:

Подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие. Специфични цели: изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможностите да просперитет и развитие. Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони. Повишаване на регионалния туристичиски потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност. Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие. Укрепване на икономическия просперитет и пазара на труда и увеличаване на заетостта в градовете; насърчаване на равнопоставеност, социална интеграция и обновяване на градските райони; защита и подобряване на градската среда в т.ч. управление на енергийните ресурси и транспорта с цел постигане на местна и глобална устойчивост; стимулиране на добро градско управление и местно самоуправление чрез разработване и изпълниние на стратегически интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Да се осигури подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии. Средства за тяхното постигане: чрез оказване на информационна, консултативна и методическа помощ. Провеждане на подготвителна и консултативна работа в организациите, с цел построяване в тях на съвременна система за подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие. Провеждане на косултации и семинари по въпросите на качеството. Ангажиране на съответни специалисти в отделни области на науката и практиката, членуващи и не членуващи в сдружението. Взаимно подпомагане. Събиране, обработка и предоставяне на информация. Сътрудничество с подобни организации в страната и чужбина.

Дейности:

Рекламна, издателска, полиграфическа дейност, в това ччисло и производство на кино, видео и аудио продукции; организиране на обучения, семинари и друга образувателна дейност; реализация (продажба) на продукция произведена от членове на сдружението, дружества на членове на сдружението или други лица потърсили съдействие от сдружението; проектиране и мениджмънт на производствени обекти с цел повишаване на качеството на вътрешната организация на предприятия и качеството на продукцията им; проектантска, развойна, консултанска и посредническа дейност. Осъществява младежки дейности и инициативи.

 Ваня Христова Стоянова

 GSM: 0899 109 836

Варна, ул. Константин Доганов 39

 


 

 

 

 

 
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close