Програма "Учене през целия живот" - модул "Коменски"

  • УРОЦИ ОТ ЖИВОТА
  • 19.03.2010 г.
Програма

Програма „Учене през целия живот” е създадена през 2006 година от Европейския парламент на Съвета на Европейския съюз. Стартира на 1 януари 2007 година и е със седемгодишна продължителност – до 31 декември 2013 година.


Основна цел на Програмата е да засили приноса на образованието и обучението при осъществяване на Лисабонската стратегия за превръщането на Европейския съюз в най-конкурентната икономика в света, която да е:

- основана на знания;

- с устойчиво икономическо развитие;

- с повече и по- добри работни места;

- с по-голяма социална интеграция;

- с по-добра защита на околната среда за бъдещите поколения.

Структурата на програмата включва модулите:

І. Коменски –  училищно образование;

ІІ. Еразъм – висше образование;

ІІІ. Леонардо Да Винчи – професионално образование и обучение;

ІV. Грюндвиг – обучение на възрастни.

 

І. „Коменски”

Секторната програма „Коменски” дава възможност за създаване на партнъорства между училищни институции от различни европейски страни за съвместни дейности по тема от общ интерес, които допринасят за обогатяване на знанията и уменията както на учениците, така и на техните преподаватели.

Програмата включва:

- многостранни партнъорства - целта им е да повишават европейското измерение на образованието, като подкрепят съвместни дейности между училищата в Европа. Проектите дават възможност на ученици и учители да придобият умения за работа в екип, планиране и реализиране на проектни дейности, за социално общуване. Участието в Партньорство с други училища дава възможност на участниците да повишат езиковите си познания, чрез практикуване на чужд език. Многостранното партньорство предполага поне три страни участнички. Едно от тези училища задължително действа като координатор. Препоръчително е то да се определи още на етап кандидатстване. Във връзка с избор на тема на Училищното ръководство, училищата се насърчават да избират такива, които са значими и привлекателни за участващите институции. На учениците следва да се осигури възможност за участие във всички етапи на проекта, включително планирането, организацията и оценяването на дейностите. В проектите могат да участват персонал и ученици от участващите училища, както косвено и местната общност. Право на кандидатстване имат Училища /институции, които осигуряват общо, професионално и техническо образование – от предучилищна степен до края на гимназиална степен/.

 - двустранни партньорства – езиково ориентираните Двустранни училищни партньорства насърчават използването на всички официални езици на Европейския съюз чрез осигуряване на възможност на учениците да упражняват чуждоезиковите си умения и да се запознаят с езика на партниращите страни. Учениците включени в тази програма, трябва за научат поне основите на езика, използван в партньорската институция. По време на проекта участниците и от двете страни  работят заедно по обща тема и изработват съвместно краен продукт. Между участващите организации трябва да се извърша обмен на класове с времева продължителност минимум 10 дни и включващ ученици на възраст от 12 и повече години. По време на обмените  на класове учениците работят заедно в училище и гостуващите деца са настанени в семействата на децата от партньорската организация. Условията за участие и кандидатстване са същите като при многостранното партньорство, с изключение на възможност за кандидатстване на неучилищни институции, които осигуряват обучение на чираци. 

 - асистентски стаж – възможност за студенти, които се обучават за придобиване на учителска правоспособност, да осъществят този стаж, преподавайки в училище на друга европейска страна.

 - подготвителни визити – възможност за участие в Подготвителни визити или контактни семинари за разработване на проекти за училищно партньорство.
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close