„ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“

  • АКТУАЛНО
  • 09.05.2012 г.
„ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“

Морски клуб „Приятели на морето ”- Варна

Клубът работи по проект „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“

В рамките на проекта 40 варненски деца и младежи в риск поетапно, по уточнен график ще бъдат включени безплатно в обучения по морски спортове – обща морска подготовка; обучение по плуване и гмуркане; обучения по ветроходство и уинд сърф; начално водолазно обучение.

Дейностите, заложени в проекта са иновативна възможност за социална интеграция на непълнолетни с противообществени прояви и деца в неравностойно социално положение, чрез атрактивни занимания по морски спортове.

Предвиждаме участие и на родителите по тяхно желание и в удобно за тях време.

През месец май стартирахме с обучението по плуване в басейн, а през летните ваканционни месеци заниманията ще бъдат изцяло на море.

Всички обучения ще се проведат под ръководството на квалифицираните инструктори на Клуба.

Проектът е двугодишен и се реализира по програма за развитие на деца и младежи "Дъга" на Фондация "Работилница за граждански инициативи", финансово подкрепена от Фондация "Оук", Швейцария и Фондация "Велукс", Дания.

 


Основна цел на проекта е да се предостави възможност за социална интеграция на 40 деца с девиантно поведение и в неравностойно социално положение чрез трансформиране на деструктивната агресия в позитивна посредством атрактивни занимания по морски спортове.

МК „Приятели на морето“ предвижда реализирането на двукратно повтаряща се програма за деца в риск от 3 варненски района. Предвидените дейности /обучение по морски спортове/ са атрактивни и характерни за селищата по черноморието. Част от тях остават недостъпни за голяма част от децата поради високите цени на обучение, които предлагат частни клубове и фирми. Тези дейности предизвикват изключителни емоции и са начин на правилно канализиране на енергията на децата с противообществени прояви и деца в неравностойно социално положение /лишени от родителски грижи, с един родител, с безработни родители и др./.Те разкриват един нов свят и създават нови контакти и приятелства с техни връстници и инструктори, което на практика им осигурява социална интеграция в една нова общност и допринася за откъсването им от средата , която ги е провокирала да извършат противообществени прояви. Включването на родителите, там където има проявено желание ще доведе до подобряване на семейния климат. Включването на съученици, от семейства с нисък социален статус, на децата с противообществени прояви ще подобри отношенията със съучениците в класа като цяло.Популяризирането на дейностите в училищата и районите ще представи тези деца в нова светлина и ще повиши самочувствието им.

Дейностите по проекта ще бъдат реализирани в рамките на 24 месеца /април 2011г.- март 2013г./ и включват: обща морска подготовка; обучение по плуване и гмуркане; обучения по ветроходство и уинд сърф; начално водолазно обучение. Програмата е двукратно повтаряща се като през първата година 40 деца ще бъдат разделени в 4 групи по 10 деца и всяка група ще премине през всички видове обучения по морски спортове.През втората година, на базата на заявени от децата предпочитания ще се осъществи второто, по-високо ниво на обучение, където ще се наблегне на професионалното ориентиране в избраната морска дейност. В края на всеки обучителен период на специално организирани тържества ще се връчват сертификати за придобита правоспособност. Децата, навършващи 18 години през 2012 г. и проявили интерес към ветроходството, ще бъдат включени и в обучение за придобиване на правоспособност „Водач на плавателен съд до 20 БТ“.Успоредно с обученията ще бъдат проведени и следните дейности: организиране на морски кът в училищата, партньори по проекта; периодични работни срещи; пресконференции за информиране на обществеността; семинари /в началото и края/ – обмяна на опит; отпечатване на материали за популяризиране дейностите по проекта и материали в помощ на инструкторите и обучаемите.

За контакти: 0889 818 727 – Дарина Иванова, ръководител проект.

 
Споделете вашето мнение
Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close