Центърът за екологично образование и възпитание е специализирана база на отдел “Младежки дейности”  към дирекция “Младежки дейности и спорт”. Основен  приоритет е работата в сферата на неформалното образование. Обектът на въздействие и взаимодействие са детски градини, училища и неправителствени организации на територията на община Варна, а посоката  - изграждане на екологично самосъзнание и екологична култура на подрастващите чрез различни модули.

 

1. Модули

2. Библиотечен фонд

3. Видеофилми

4. Материална база


 1. Образователни модули насочени към:

Образователните прояви в Центъра и по места, свързани с опазване на въздуха, водата, проблемите с озоновата дупка, разделното събиране и рециклиране на отпадъци, популациите и редките птици в България. Реализират се под формата на лекции, прожектиране на филми с екологична насоченост, подготовка на материали по зададена тема.

2. Възпитателни модули.

Възпитателните прояви в Центъра се провеждат под формата на изработване на рисунки, пана, моделиране, акции за почистване, походи и др.

3. Съвместни прояви на Центъра  с НПО, туристически дружества, РИОСВ.

4. Самостоятелни мероприятия на Центъра по годишна програма.

5. Работа с деца в неравностойно положение.

6. Подготовка на материали по заявка, извън наличните в Центъра.

7. Заемане на материали от Центъра на учители и ученици,  оказване на методическа помощ.

Центърът предлага:

 • занимания провеждани от скаути-игри, лекции за оцеляване сред дивата природа, правила за придвижване на групи, оказване на първа помощ и др.;
 • методическа помощ при организиране на занятия, в Центъра или в училища
 • съдействие за посещения по образователни екологични маршрути: Ботаническа градина и изградената от скаутите в нея “Пътека за оцеляване”, Дирекция природен парк ”Златни пясъци”, “Аладжа манастир" и други обекти, свързани с реализацията на учебния процес;

Учебни заведения, работещи по програма Екоучилища и носители на приза "ЗЕЛЕН ФЛАГ"

Центърът разполага с подходяща материална база: видеофилми и разнообразна литература на екологична тематика, която може да се ползва в услуга на учителите за работа с деца от предучилищна възраст до гимназиален курс.

 


top

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

/ налична литература в центъра /

1. ”Дивите животни”-И.К.-Златното пате
2. ”Животните край нас” И.К.-Златното пате
3. ”Компостирай стъпка по стъпка”
4. ”Аз съм потокът,а ти-реката,в която се вливам”-И.Димант
5. ”Азбучен пъзел-животни”-И.Дамян Яков
6. ”Защо се разболяваме?”-И.Фют
7. ”Къде отива боклукът?”- И.Фют
8. ”Аз и природата 3-5год.”-И.К.Даниела Убенова
9. ”Аз и природата 5-7год.” -И.К.Даниела Убенова
10. ”Екологични ситуации,игри и упражнения”-И.Димант
11. ”Игралка-помагалка за природата”-И.К.Хермес
12. ”Екобуквар”-Булвест 2000
13. ”В света на природата”-И.Анибус
14. ”Научни опити”-И.К.- Даниела Убенова
15. ”Аз и мама”-И. Фют
16. ”Екологично възпитание на децата от предучилищна възраст”-И.К Даниела Убенова
17. ”Компостирай стъпка по стъпка”
18. ”Втори живот на отпадъците”
19. ”Изучаване на човека и природата в началните класове”-И.К.Хермес
20. ”Екологична химия и опазване на околната среда”-Булвест 2000
21. ”Екоигри”-И.Димант
22. ”Природа и здраве”/ІІІкл./-И.Димант
23. “Природа и здраве”/ІVкл./-И.Димант
24. ”Да научим повече за животните”-И.К.Хермес
25. ”Да научим повече за растенията”- И.К.Хермес
26. ”Детска енциклопедия-светът,в който живеем”-И.Фют
27. ”Чист въздух-предизвикателството на 21век”
28. ”Чиста вода за всички”
29. ”Опазване на растителния свят”
30. ”Биологичното разнообразие и екологичното равновесие”
31. ”Синьото богатство не е неизчерпаемо”
32. “Повече от 100 чудеса на природата в България” – И.“Фют”
33. “Повече от 100 удивителни животни в България”-  И.“Фют”
34. “Повече от 100 археологически открития в България” – И.“Фют”
35. “Чудеса и загадки на природата” – И.“Фют”
36. “Енциклопедия за планетата Земя”  – И.“Фют”
37. “Моята първа енциклопедия за космоса” – И.“Фют”
38. “Моята първа енциклопедия за планетата Земя” – И.“Фют”
39. “Моята първа енциклопедия за животните” – И.“Фют”
40. “Моята първа енциклопедия за моретата и океаните” – И.“Фют”
41. “Моята първа енциклопедия за динозаврите” – И.“Фют”
42. “Уча се да рисувам” – И.“Фют”
43. “Формите” – И.“Фют”
44. “Идеи за рисуване” – И.“Фют”
45. “Животни от хартия 1” – И.“Фют”
46. “Животни от хартия 2” – И.“Фют”
47. “Моето хоби – цветята” –  И.“Фют”
48. “Голяма книга със забавни игри 1” – И.“Фют”
49. “Голяма книга със забавни игри 2” – И.“Фют”
Поредица “Във вълшебната гора” – И.“Фют”
50. “Горската полиция”
51. “Автогара в гората”
52. “Автомобилно състезание в гората”
53. “Езеро в гората”
54. “Горската аерогара”
55. “Горският вестник”
56. “Горската аптека”
57. “Горска билкова аптека”
58. “Горската поща”
59. “Ресторант в гората”
60. “Книжарница в гората”
61. “Цирк в гората”
62. “Горската болница”
63. “Горската воденица”
64. “Стадион в гората”
65. “Изложба в гората”
66. “Пожар в гората”
67. “Горският пазар”
68. “Горското училище”
69. “Горски жилищни неволи”
70. ”Помисли, отгатни” – И.“Фют”
71. “Пъстроцветна градина” – И.“Фют”
72. “Най-добрата книга за кучетата” – И.“Фют”
73. “Най-добрата книга за котките” – И.“Фют”
74. “География на света” – И.“Фют”
75. “Еврика-удивителни открития, изгубени градове, потънали съкровища” – И.“Фют”
76. “Еврика-велики изобретения и изобретатели” – И.“Фют”

 


top

ВИДЕОФИЛМИ С ЕКОЛОГИЧНА ТЕМАТИКА

  1. ДОМЪТ НА ПТИЦИТЕ.

За един от най-интересните периоди от живота на птиците-времето, когато създават семеен кръг.
13 мин.

  2. ОРЛИТЕ ПО СВЕТА.

Изключително атрактивен филм за орела. Той не признава границите на хората, той е навсякъде по света в около 60 разновидности.
29 мин.

  3. ЕЗИКЪТ НА ПТИЦИТЕ.

Този филм е опит да ни запознае с това, което си мислим, че се крие зад птичите песни, да ни преведе някои от посланията във въздуха около нас.
26 мин.

  4. КЛИПОВЕ ОТ РАЯ.

Това са кратки образователни филми за тийнеджъри по основните проблеми, които застрашават развитието на съвременната човешка цивилизация.
19 Х 3 мин.

  5. ДА ПРЕОТКРИЕМ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА.

Филм за огромната роля на дърветата в живота на планетата и човешката цивилизация.
20 мин.

  6. ПЕРНАТИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ.

Знаете ли, че някои птици летят по-бързо и от спортна кола, други плуват по-бързо от човек или връхлитат жертвата си със скорост 180 км/ч…
29 мин.

  7. ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ.

Филмът прави достояние на обществеността издадената от БАН Червена книга на България, която запознава с тревожното състояние на редките видове животни и растения у нас.
10 мин.

  8. ДИВАТА ПРИРОДА НА БЪЛГАРИЯ.

Филм за биоразнообразието заснет в различни резервати на България.
17 мин.

 

9. ГНЕЗДОТО НА СКАЛИТЕ, ЛЯСТОВИЦАТА, СИНИТЕ ОЧИ НА ЗЕМЯТА, ГОСПОДАРЯТ НА ВИСИНИТЕ, АТАНАСОВО ЕЗЕРО


top

МАТЕРИАЛНА БАЗА

 1. Поли функционална зала  - 25 места с възможности за провеждане на различни занимания, конференции, игри, прожекции и др.
 2. Сервизни и работни помещения
 3. Паркова зона с оформени алеи и кътове – подходящи за занимания сред природата през месеците от март до ноември.
  1. скаутско селище
  2. възрожденски кът
  3. алея на билките
  4. скално катерене
  5. място за отдих
 4. Технически средства, които могат да се ползват
  1. видео плеър
  2. ТV
  3. DVD
  4. CD
  5. CD – MP3
  6. Радиокасетофони
  7. РС и интернет връзка
 

top
ЕКО КАЛЕНДАР 2009

 

ДАТА
СЪБИТИЕ
ОРГАНИЗАТОРИ  НА ПРОЯВИТЕ
ПАРТНЬОРИ
2 февруари
Международен ден на влажните зони
По места – УЗ “Зелен флаг” и НПО
 
5 март
Световен ден на енергийната ефективност
„Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие”
 
22 март
Световен ден на водата
Отдел “Младежки дейности” - ЦЕОВ
„Приятели на морето”,
ДУЗ „Зелен Флаг”
1-ва седмица на април
Седмица на гората
Отдел “Младежки дейности” - ЦЕОВ
ДУЗ „Зелен Флаг”НПО П.П. “Зл.пясъци”
22 април
Ден на Земята
 Отдел “Младежки дейности” - ЦЕОВ
ДУЗ „Зелен Флаг”НПО
15 май
Световен ден на климата
Отдел “Младежки дейности” - ЦЕОВ
ДУЗ „Зелен Флаг”ОЦОСУР, НИХМ
5 юни
Международен ден за опазване на околната среда
Отдел “Младежки дейности” - ЦЕОВ
ДУЗ „Зелен Флаг”НПО, РИОСВ
8 юни
Световен ден на океаните
„Приятели на морето”
 
17 юни
Световен ден за борба със сушата
УЗ “Зелен флаг” – по места
 
24 юни
Еньовден
Отдел “Младежки дейности” - ЦЕОВ
ДУЗ „Зелен Флаг”
11 юли
Световен ден на популациите
„Българско Дружество за Защита на Птиците”
 
14 юли
Глобален ден за борба с изгарянето на отпадъците
„Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие”
 
29 август
Европейска нощ на прилепите
„Българско Дружество за Защита на Птиците”
 
Последната неделя  от август
Ден на туризма
Отдел “Младежки дейности” - ЦЕОВ
Т. Д. „Родни Балкани”
ДУЗ „Зелен Флаг”
16 септември
Международен ден за защита на озоновия слой
„Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие”
 
22 септември
Ден без автомобили (Ден на интензивното ходене; Ден на мобилността)
Туристическо Дружество „Черноморски Простори”
Отдел „Спорт”-Дирекция „МДС”
1-ва събота на м. октомври
Световни дни на птиците
Отдел “Младежки дейности” - ЦЕОВ
„Българско Дружество за Защита на Птиците”
4 октомври
Международен ден за защита на животните
Отдел “Младежки дейности” - ЦЕОВ
ДУЗ „Зелен Флаг”НПО
17 октомври
Национален ден за почистване на природните паркове в България
П.П. „Златни Пясъци” иОтдел “Младежки дейности” - ЦЕОВ
ДУЗ „Зелен Флаг”, НПО, Туристически дружества
31 октомври
Международен ден на Черно море (Седмица на екологичното образование и възпитание)
Отдел “Младежки дейности” - ЦЕОВ

ДУЗ „Зелен Флаг”НПО, кл.”Приятели на морето” Басейнова дирекция, ИРРаквариум

5 декември
Международен ден на доброволците
Отдел “Младежки дейности”
НПО

 

Забележка: Датите и събитията отбелязани в курсив се организират от отдел “Младежки дейности” и се отбелязват от всички с общо участие, а останалите по места по избор на учебното заведение или НПО


 

ЕКО ДЕЙНОСТИ НА М Ф П М В   С  НПО И УЗ „ЗЕЛЕН ФЛАГ”

 

   Шефство на учебни заведения над паметниците на патроните на училищата

м.03. – 10. 2009

    Почистване и проучване за естетизиране на чешми в района на  Варна

м. 03 – 04. 2009

   Почистване и подържане на исторически обект„Римски терми”

м.04 – 10. 2009

   Почистване и подържане на  паметници в алея на Възрожденците в Морска градина

м.03. – 10. 2009

   Обучение на младежи за туристически и еко водачи

м. 04 – 05. 2009

 

 
Дирекция Мл. дейностиВръзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close