• 16/03/2012 Март

    FUNCITY 2012 набира участници

  FUNCITY 2012 набира участници Младежкият фестивал FUNCITY 2012 стартира с набиране на заявления за участие в лятното събитие, което ще се проведе от 29.06 до 08.07 2012г. Фестивалът се организира от сдружение „Варненски младежки фестивал”, с подкрепата на Община Варна и в партньорство с Националния младежки форум. Формулярите за участие следва да бъдат подадени не по-късно от 30.03.2012г. на адрес: apply@funcity.bg Регламент и формуляр за участие можете да изтеглите от www.funcity.bg   /   виж още  

 • 16/03/2012 Март

    Национален конкурс за разказ на младежка тема - 2012г.

  ОБЩИНА ВАРНА  Дирекция "Младежки дейности и спорт" обявява Национален конкурс за разказ на младежка тема - 2012г. За пета поредна година Община Варна, дирекция "Младежки дейнсоти и спорт" организират Националния конкурс за написване на разказ на младежка тема. В конкурса могат да участват лица навършили 16 години, без ограничение за горна възрастова граница. Разказите могат да описват мечтите, проблемите, надеждите, стремежите на младите хора. Краен срок за подаване на разказите е 20.07.2012г. /включително/ на e-mail:mladejkirazkaz@gmail.com     /   виж още  

 • 15/03/2012 Март

    „ДА НАПРАВИМ УСПЕШНА КАНДИДАТУРАТА НА ВАРНА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2019 г.”

  О Б Щ И Н А В А Р Н А С Е К Р Е Т А Р И А Т Ъ Т на проекта „Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019“ ви канят да споделите идеи за проекти и инициативи на тема „ДА НАПРАВИМ УСПЕШНА КАНДИДАТУРАТА НА ВАРНА ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА ПРЕЗ 2019 г.”  Уважаеми съграждани, Община Варна и Секретариатът на проекта „Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019” ви канят да споделите идеи за проекти и инициативи, за да направим заедно успешна кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2019 г. Инициативата „Европейска столица на културата“ цели сближаването на европейските народи. По идея на Мелина Меркури Съветът на министрите на Европейския съюз поставя нейното начало през юни 1985 г. Титлата „Европейска столица на културата“ е уникална възможност за обновяване на градовете, за подобряване на техния европейски облик и престиж. Тя може да донесе на града победител огромни социални, културни и икономически ползи през съответната година и след това. Шест години преди събитието всяка държава, предварително определена с Решение №1622/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 24.10.2006 г., публикува покана за подаване на заявление за кандидатстване, насочена към градовете, които проявят интерес към съревнование за титлата. Градовете имат на разположение десет месеца, в рамките на които да представят своята програма за въпросната година. 2012 година е ключова в подготовката на Варна за успешна кандидатура. Окончателният избор на град – Европейска столица на културата през 2019 г., ще бъде направен през 2014 г. от специално сформирана комисия към Съвета на министрите на ЕС. Основните принципи на ЕС за разработване на проекта „Европейска столица на културата“ са „Европейско измерение” и „Град и граждани”. За да отговори на критерия „Европейско измерение”, градът трябва да покаже своя принос за засилване на сътрудничеството между културните оператори и хората на изкуството с други държави – членки на ЕС и извън ЕС, да подчертае културното разнообразие на Европа. За да отговори на критерия „Град и граждани”, градът трябва да стимулира активността на гражданите, да насърчава тяхното участие в проекта, да демонстрира устойчивост и дългосрочност в политиката за културно и социално-икономическо развитие на града. За да бъде всеобхватен, проектът „Европейска столица на културата” трябва да „освети“ различни сфери: култура, изкуство, образование, религия, социално-икономически дейности, здравеопазване, екология, инфраструктура, градска среда, туризъм и др. Вашите идеи могат да станат част от общия проект на Варна като кандидат за титлата през 2019 г. Споделете каква искате да бъде Варна през 2019 г.; какво мислите, че трябва да се промени в града ни; как искате да се развива дотогава; кои са силните й страни и как биха могли да бъда подчертани предимствата й в надпреварата за български град – културна столица на Европа през 2019 г.  ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРЯБВА: 1. Да посочват изрично сферата на реализация и критерия на кандидатстване: а) Европейско измерение; б) Град и граждани; 2. Да бъдат оригинални; 3. Да бъдат осъществими; 4. Да включват конкретна тема, мото, визия; фази на реализация по години; 5. Да извеждат конкретни полезни мерки, илюстриращи развитието на града. Броят на представените предложения от един кандидат е неограничен. Обемът на всяко проектно предложение трябва да е в обем до 10 стандартни страници (общо 180 000 знака). Поканата е към всички вас, уважаеми съграждани, към всички културни институти, НПО, всички институции и организации, които искат да дадат своя принос за успешната кандидатура на Варна за Европейска столица на културата през 2019 г. Предложенията се приемат на хартиен и електронен носител (CD или DVD); включват следните данни на подателя: име и фамилия, организация, пощенски адрес, телефон, имейл; депозират се в Деловодството на Община Варна на адрес: ОБЩИНА ВАРНА Дирекция „Култура и духовно развитие” Бул. „Осми приморски полк” 43 Варна 9000 КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: 30 АПРИЛ 2012 г., до 12.00 ч. За допълнителна информация: Телефон: 052/ 820 176 e-mail: VARNA2019@GMAIL.COM. Facebook: Варна – кандидат за Европейска столица на културата 2019. WWW.VARNACULTURE.BG   /   виж още  

 • 17/02/2012 Февруари

    РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ ВАРНЕНСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ FUNCITY 2012

  FUNCITY - Младежкият фестивал на Варна е инициатива на широка и разнородна група от млади хора, артисти, музиканти, младежки организации, неформални групи и институции. Обединява ни идеята да осъществим видимо, свежо и наистина забавно събитие, което да отразява разнообразните интереси, таланти и дейности на младите хора в града. Тази година Ви предизвикваме да вземете активно участие във FUNCITY 2012 със своите идеи и проекти, за да превърнем Варна в младежка столица на културата и забавленията. С любезното партньорство на Община Варна, дирекция „Младежки дейности и спорт” и Национален Младежки Форум, сме убедени, че и тази година ще превърнем фестивала в събитие с голяма обществена значимост, което да популяризира град Варна като средище на млади таланти и изпълнители.  FUNCITY се случва само с вашето участие, което очакваме да заявите на e-mail:  office@funcity.bg , след като се запознаете с условията за участие. Кой може да участва? Млади хора на възраст от 14 до 35г., които са: Юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (неправителствени организации, фондации, спортни клубове, Училищни настоятелства и Студентски съвети, читалищни настоятелства и др.); Неформални младежки групи; Театрални и музикални формации, ансамбли и др.; Юридически лица без право да развиват стопанска дейност в рамките на фестивала. Физически лица – независими творци и инициативни млади хора.       Допълнителни условия: До разглеждане в комисия ще бъдат допуснати коректно попълнените заявления, подадени в срок, съгласно представените условия. Всеки кандидат може да участва с повече от едно събитие, като попълва отделна заявка за всяко събитие. Фестивалът НЕ Е финансиращ орган на вашата дейност, той има за цел да осигури среда за реализиране и популяризиране на дейностите на организациите и творците, които участват в него. Участието е безвъзмездно и не допуска продажба на билети или реализирането на печалба от дейности, одобрени за участие във фестивалната програма. В рамките на фестивала не се поемат разходи за хонорари за участие, пътни разходи и настаняване на участниците. фестивален град: Фестивалният град ще бъде разположен на територията на Морската градина. Актуална информация за локациите и сцените можете да намерите на www.funcity.bg . Планирани дати на провеждане на фестивала: 29.06.2012г. - 08.07.2012г.     Формулярите за участие следва да бъдат подадени не по-късно от 30.03.2011г. на адрес: apply@funcity.bg   /   виж още  

 • 17/02/2012 Февруари

    Влюбени в доброто

  Вдъхновени от легендата за младия свещеник Валентин, който със силната си вяра връща зрението на дъщерята на тъмничаря, влюбва се и в деня на своята екзекуция, 14 февруари 269г., подписва прощално послание до нея "С любов от твоя Валентин" лъвовете от Лайънс клуб Варна подариха на децата с нарушено зрение от училище „Проф. Д-р Иван Шишманов”, кв.Аспарухово, гр. Варна истински празник. Подари празник! е нашият начин „Да дарим любов“. В деня на Свети Валентин столовата на училището бе претворена в къщичка на АМУР. Към 16ч. децата започнаха да идват на групи, плахо пристъпващи между пръснатите навсякъде балони. Преоблечена като ангел красива доброволка ги отвеждаше до „Паното на желанията” за да оставят цветен отпечатък от своята длан и да си направят снимка с АМУР. На щанда „Работилница на любовта” закипя усилено производство на цветни сърца, а останалите деца бяха въвлечени в следващите една след друга, оставяйки ги без дъх, игри – „Кола, фанта, спрайт”, „ Дните от седмицата”, „Пица”. Щастливо уморените деца приседнаха за да се удивят на подготвените специално за тях фокуси и отново бяха увлечени в игри. Успоредно с Лайънс Валентиката течеше подготвена от децата от училището томбола. Кристиян и Христо неуморно раздаваха печалбите. Скромната Християна получи тефтер и химикил. Жеко, запасен с много билети, обра голяма част от наградите. Госпожа Кирязова също си тръгна с няколко красиви предмета. В края на празника за всеки имаше балон. Деца, учители и организатори отнесохме със себе си радостта на празника, любовта на АМУР и топлината от чудесно прекараното време заедно. Такива празници ни помагат да прогледнем.  ЛК Варна благодари на аниматорите от агенция „ФОКС” и на фотографа Божидар Иванов за проявения професионализъм .   Силвия Балтаджиева Вицепрезидент Лайънс клуб Варна --- Ние служим!   /   виж още  

 • 23/01/2012 Януари

    ТОВА Е ВАЖНО ЗА ВАС!

  На годишната отчетна среща на Форума за партньорство с местната власт, Кметът на Община Варна – г-н Кирил Йорданов, предостави възможност на младите,  директно към него, да поставят въпросите и проблемите, които считат значими за град Варна. /   виж още  

 • 13/01/2012 Януари

    АНКЕТА към български младежи

  Уважаеми млади приятели, Проблемите на младите хора излизат на преден план при формиране на политиките на Европейския съюз в средносрочен и дългосрочен план. В този процес България и българското правителство се стреми да поема своите функции, да подкрепя младите хора, да създава условия за тяхното неформално образование, обучение и развитие, както и възможности за успешно реализиране на творческия и трудов потенциал на младежта. С Резолюцията на Съвета на Европа от 27 ноември 2009 г. се установи, че участието на младите хора в демократичния живот на Европа следва да бъде общ тематичен приоритет за европейско сътрудничество в периода 01.07.2011 – 31.12.2012 г. и ще бъде обсъждано в рамките на втория 18-месечен цикъл на Структурния диалог по време на Полското, Датското и Кипърско председателство. Всяка една от страните е избрала също и национален приоритет за своето председателство, следвайки общата тема. Полското председателство наблегна на сътрудничеството между младите хора от ЕС, Източна Европа и Кавказ. Датското председателство ще обърне внимание на следния специфичен приоритет: насърчаване креативността на младите хора, възможностите им за иновации и таланта им като средство за активното им участие в обществото и по-лесно намиране на работа на пазара на труда. България участва активно в представяне на препоръки, предложени от младежките организации в страната чрез национален доклад по темата, изработен на база на национално допитване до млади хора и младежки организации чрез анкета, предоставена от Европейския управителен комитет по изпълнението на структурния диалог. Настоящата анкета е част от процеса на разработване на национален доклад, свързан с проблемите на участието на младите хора в демократичния живот на Европа, което в момента е един от основните приоритети в политиките на Европейския съюз. За да може докладът действително да отрази нуждите на младите хора и младежките организации, които да рефлектират в ефективни политики на ЕС по отношение на младежкото участие в демократичните процеси, се обръщаме към Вас с молба да отделите малко време, за да отговорите на въпросите по-долу. Анкетата ще бъде използвана само за целите на провежданото допитване. Вашите отговори ще бъдат натрупани и обработени заедно с всички останали и няма да бъдат използвани самостоятелно. Моля да изпращате вашите попълнени анкетни карти в срок до 20.01.2012 г. включително на електроните пощи на експертите от отдел „Национална информационна система за младежта”: t.gesheva@mon.bg и youth@mon.bg. Благодарим Ви за отзивчивостта и отделеното време! Министерство на образованието, младежтта и науката Дирекция „Младеж”   /   виж още  

 • 13/01/2012 Януари

    АНКЕТА към българските младежки организации

  Уважаеми млади приятели, Проблемите на младите хора излизат на преден план при формиране на политиките на Европейския съюз в средносрочен и дългосрочен план. В този процес България и българското правителство се стреми да поема своите функции, да подкрепя младите хора, да създава условия за тяхното неформално образование, обучение и развитие, както и възможности за успешно реализиране на творческия и трудов потенциал на младежта. С Резолюцията на Съвета на Европа от 27 ноември 2009 г. се установи, че участието на младите хора в демократичния живот на Европа следва да бъде общ тематичен приоритет за европейско сътрудничество в периода 01.07.2011 – 31.12.2012 г. и ще бъде обсъждано в рамките на втория 18-месечен цикъл на Структурния диалог по време на Полското, Датското и Кипърско председателство. Всяка една от страните е избрала също и национален приоритет за своето председателство, следвайки общата тема. Полското председателство наблегна на сътрудничеството между младите хора от ЕС, Източна Европа и Кавказ. Датското председателство ще обърне внимание на следния специфичен приоритет: насърчаване креативността на младите хора, възможностите им за иновации и таланта им като средство за активното им участие в обществото и по-лесно намиране на работа на пазара на труда. България участва активно в представяне на препоръки, предложени от младежките организации в страната чрез национален доклад по темата, изработен на база на национално допитване до млади хора и младежки организации чрез анкета, предоставена от Европейския управителен комитет по изпълнението на структурния диалог. Настоящата анкета е част от процеса на разработване на национален доклад, свързан с проблемите на участието на младите хора в демократичния живот на Европа, което в момента е един от основните приоритети в политиките на Европейския съюз. За да може докладът действително да отрази нуждите на младите хора и младежките организации, които да рефлектират в ефективни политики на ЕС по отношение на младежкото участие в демократичните процеси, се обръщаме към Вас с молба да отделите малко време, за да отговорите на въпросите по-долу. Анкетата ще бъде използвана само за целите на провежданото допитване. Вашите отговори ще бъдат натрупани и обработени заедно с всички останали и няма да бъдат използвани самостоятелно. Моля да изпращате вашите попълнени анкетни карти в срок до 20.01.2012 г. включително на електроните пощи на експертите от отдел „Национална информационна система за младежта”: t.gesheva@mon.bg и youth@mon.bg. Благодарим Ви за отзивчивостта и отделеното време! Министерство на образованието, младежтта и науката Дирекция „Младеж”   /   виж още  

 • 05/12/2011 Декември

    Международен ден на доброволеца – 5 декември

  Пети декември е Международният ден на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН. По това време световната организация кани правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им. На днешния ден отдаваме почит към хората, които с безвъзмездния си труд помагат за подобряване на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ. Едва 6% от българите са полагали доброволен труд. Страната ни е сред четирите страни в Европа, в които доброволчеството е под 10 на сто, но има оптимизъм за в бъдеще. Тези данни съобщи еврокомисарят преди дни Кристалина Георгиева по време на конференция на Европейския тур на доброволчеството в столицата. Данните от изследването са на Европейската комисия. Според еврокомисар Георгиева доброволчеството е заложено генетично у българина, но трябва да бъде събудено. По думите й един път човек да стане доброволец, той остава такъв за цял живот. По повод Международния ден на доброволеца, в София от 12 ч. в „Сити център София”, ще започне подреждането на най-дългото послание на доброволците в света. Очаква се над 200 младежи – доброволци, да се включат в сътворяването на общо есе, посветено на темата: „Мисия доброволец”. Събирането и подреждането на отделните букви от съдържанието на есето в Сити център София ще продължи до 17.30 ч. Очаква се дължината на целия текст да надхвърли един километър. Българският опит за рекорд за книгата „Гинес” ще бъде отбелязан с музикални изпълнения, като началото на забавната програма е в 17.30 ч. Повече от 2 часа звезди на българската поп-музика ще свирят и пеят за участниците в проявата, която е в партньорство със Сити център София (бул. „Арсеналски” 2). Инициативата за Международния ден на доброволеца е по идея на Министерството на образованието, младежта и науката съвместно с Националния център “Европейски младежки програми и инициативи”. Реализирането на идеята ще бъде опит да се кандидатства за Книгата на рекордите „Гинес” в категория – „Най-дълго послание”. /   виж още  

 • 18/11/2011 Ноември

    Годишна отчетна среща на МФПМВ

  На 9 декември 2011г. /петък/ от 13 ч. в зала „Концертна” на база „Младежки дом” ще се проведе Годишна отчетна среща на Младежкия форум за партньорство с местната власт. За нас, вашето участие е изключително важно. Очакваме по двама представители от организация. Потвърдете участието си до 21 ноември (понеделник) на varnanamladite@gmail.com.   /   виж още  

Дирекция Мл. дейности


Връзки

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close